Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Info el-arbeid blokk 2017 (februar)

Blokk: Informasjon om faktura til beboere som har benyttet bistand av elektriker i forbindelse med vedlikehold av stue/kjøkken fasaden.

 Det er nå sendt ut faktura til beboere som har benyttet bistand av elektriker i forbindelse med vedlikehold av stue/kjøkken fasaden. Styret valget å belaste dette pr andelshaver da det kun er 62 leiligheter dette gjelder og vi fant det urimelig å fordele kostnadene på alle andelshavere. Kostnadene som er nevnt i tidligere skriv er uten Mva og den noe høye punktprisen kommer av asbestinnhold i platene på veranda som el-installasjonene var montert i. Dette må da behandles som spesialavfall. 

Utklipp av tidligere skriv er lagt til under. 

INFO el-arbeid blokk