Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Leiligheter, størrelse, antall

Boenheter

Vestlia borettslag består av:

16  3-etasjes blokker med 324 leiligheter:
228  2-roms på 62 m2,
72  3-roms på 71 m2,
24  4-roms på 96 m2

37  4-roms rekkehusleiligheter på 117 m2

For alle typer leiligheter finnes ”speilvendte” planløsninger i forhold til det som er anvist på tegningene. Dette er avhengig av hvilken side av oppgangen leiligheten befinner seg på, eller plassering av rekkehusene. For alle blokkleiligheter finnes to boder i kjelleren. Rekkehusene har en utvendig bod.

Tegninger av alle leilighetstypene finnes i infopermen, samt etter beskrivelsen nedenfor.

Alle blokkleiligheter har balkong.

I samtlige blokker finnes et felles vaskeri.

2-roms

Disse leilighetene er på 61m2, og det finnes 150 stk. i Edgar B. Schieldrops veg og 78 i Arne Fjellbus veg og de ligger i alle tre etasjer. Alle 2-roms leiligheter ligger ”inne i blokka”. Det vil si at ingen befinner seg mot gavelvegg. Størrelse på de forskjellige rommene fremgår av tegningen.

2_roms

3-roms

Disse leilighetene er på 71 m2, og det finnes 66 stk. i Edgar B. Schieldrops veg og 6 stk. i Arne Fjellbus veg nr. 4. Leiligheter i alle tre etasjer. Alle 3-roms leiligheter ligger mot gavelvegg. Romstørrelse fremgår av tegningen.

3_roms

4-roms

Disse leilighetene er på 96 m2, og de finnes 24 stk. De ligger kun i Arne Fjellbus veg, og er plassert mot gavelvegg. Leiligheter i alle tre etasjer. Romstørrelse fremgår av tegningen.

4_roms

Rekkehus

Rekkehusene er også 4-roms leiligheter med 3 soverom. Det er egen inngang til alle, og rommene er fordelt på 2 etasjer. Disse husene er plassert på ett område med 7 leiligheter i Edgar B. Schieldrops veg, ett område med 5 leiligheter på nedre del av Arne Fjellbus veg, og ett område med 25 leiligheter på det øvre område av Arne Fjellbus veg.

Alle rekkehusleiligheter har en utebod. I alle leilighetene er der montert et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning (montert 1998). Til leilighetene hører også et uteareal med varierende størrelse. Romstørrelse går også her frem av tegningen.

rekkehus