Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Om borettslaget

Velkommen til Vestlia borettslag

Vestlia borettslag ligger i Nardo bydel i Trondheim kommune, fordelt over tre gateadresser. Blokker og rekkehus ligger i Edgar B. Schieldrops veg og Arne Fjellbus veg, mens Driftsavdelingens adresse er Steindalsvegen 14. Alle adresser har postnummer 7033 Trondheim.

Innsendte saker til styret vil bli behandlet på første styremøte etter at saken er mottatt. Driftsavdelingen kan kontaktes ved hastesaker.

Styremøter er planlagt til første tirsdag i hver måned.

Lorem ipsum