Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Generalforsamling

Den øverste myndighet i laget utøves av generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor, eller minst en tidel av andelshaverne, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til ordinær generalforsamling skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst 8, høyst 20 dager.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med kortere frist som dog skal være minst tre dager.

I Vestlia BRL avholdes vanligvis generalforsamlingen i løpet av mai måned. Som regel avholdes dette i lokaler på Hoeggen skole, eller på Kaaret forsamlingshus på Othilienborg. Nøyaktig tidspunkt og sted blir annonsert under Aktuelt på nettsiden samt på Infoskriv.