Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Snarvei oppgraderes

Stien mellom Edgar B. Schieldrops veg og Steinanvegen forbedres.

Trondheim kommune vil oppgradere snarveien fra EBS til Steinanvegen. Stien får ny belysning, og det skal legges ny drenering som ivaretar overvannet på en bedre måte. Stien vil få et toppdekke av grus og bli 1,5 meter bred. I den bratteste kneika vil det bli montert håndløper, og det vil bli tre benkeplassel, opplyser Kommunalteknikk i Trondheim kommune.

Gangtrafikk i anleggsperioden

Stort sett vil det være mulig å gå rundt stien anleggsperioden, men det kan være at stien holdes stengt i perioder. Da vil det bli skiltet med alternativ rute.

Pass på barna, så de respekterer sperringene. 

Entreprenør vil forsøke å tilpasse tungtransporten slik at denne ikke foregår i tida ta skolebarn er på vei til/fra skole eller SFO.

Oppstart uke 32 – ferdig i løpet av oktober 2022.