Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Utbygging av Steinan studentby – innspill til foreslått plan

Steinar studentby er planlagt omregulert til boligområde bestående av blokker. Vestlia borettslag har levert innsigelse til Byplankontoret om å ta mer hensyn til oss på noen punkter.

Steinar studentby planlegges som boligområde med blokker. Reguleringsplanen vil i store trekk være positiv nærområdet – med flere lekeplasser, opparbeidede grøntarealer, nytt torg med dagligvarebutikk samt oppgradert gang- og sykkelvegnett.

Vestlia borettslag (VBL) har levert innsigelse til Byplankontoret om å ta mer hensyn til oss, blant annet med tanke på blokkhøyder og strømmaster.

Her kan du se hele uttalelsen fra styret i Vestlia Borettslag