Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Obligatorisk inspeksjon ved salg av leiligheter i borettslaget

Selge leiligheten din? Vaktmester skal se over den først.

Som informert i siste infoskriv, så innføres obligatorisk inspeksjon av teknisk installasjon ved overdragelse av leiligheter. Dette vil si at vaktmester skal inspisere leilighet og tilhørende bod for alt som Vestlia borettslag (VBL) står juridisk ansvarlig for.

Vi har vært heldige å ha en lav forsikringspremie et par år pga lite skader årene tidligere. I 2020 og 2021 har vi opplevd en stor økning av forsikringssaker som vil få store følger for forsikringspremie borettslaget betaler.

Det har foregått mye oppussingsarbeid i blokkleiligheter. I tillegg er en del av de tekniske installasjonene relativt gamle. Derfor skal VBL inspisere at tilstanden til leilighetene holder et minimumsnivå, og utstyr som skal følge leiligheten er til stede og fungerende ved overdragelse til neste beboer.

Hvis du skal selge kan du be om en sjekkliste fra vaktmester over hva som skal inspiseres.