Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Graving i borettslaget forbindelse med ny vannledning

Ny vannledning skal i bakken. Gravearbeid vil pågå i juni, juli og august. Planlagt vannstenging blir varslet.

Firmaet Søbstad melder: 

Til beboere i Arne Fjellbus vei, Edgar B. Scieldrops vei og Steindalsveien

På oppdrag fra Trondheim Kommune, starter vi med graving og legging ny vannledning i Steindalsvegen og Edgar B, Schieldrops veg, med oppstart fra kum ved Arne Fjellbus veg 2D. Oppstart ca. 08.06.20. og forventes ferdig 31.08.20. Med opphold på 3 uker i ferien. 13.07.20 til 31.07.20 Planlagt vannavstenging blir varslet på eget skriv/sms.

Vedlagt kart med merket gravehull (se under)

Spørsmål kan rettes til Trondheim kommune ved Lorentz Bjørgan Tlf. 911 12 114 [email protected]

Med vennlig hilsen
Jan Asklund
Anleggsleder
[email protected]
http://www.sobstad.no Mob: 92 02 95 84 Tlf: 72 89 59 59 Fax: 72 89 59 51