Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Privatrettslig parkering har gitt bedre parkeringsforhold

Før jul innførte Vestlia borettslag privatrettslig parkering. Dette har stort sett løst den vanskelige parkeringssituasjonen vi hadde tidligere.

Det har i lenger tid vært vanskelige parkeringsforhold i deler av borettslaget. Før jul gikk vi derfor over til privatrettslig parkering på bakgrunn av generalforsamlingsvedtak i 2019.

Dette har klart bedret parkeringsforholdene i borettslaget. 

I tillegg har styret fått på plass 12 nye parkeringsplasser spredd over hele borettslaget. Vi har også etablert 2 stk tilhenger-parkeringer.

Første sjekk av effekt og påvirkning av omleggingen

I november 2019 gikk vi over til privatrettslig parkering, litt forsinket da det tok litt lengre tid enn estimert å få tak i skilt og montert opp dette til en forsvarlig pris.

Styret har foretatt en første revisjon pr 03.03.2020 på effekten og påvirkingen av omlegging til privatrettslig parkering i VBL.

  1. Ledig kapasitet er vesentlig forbedret på alle målbare parkeringsplasser, men størst effekt i Arne Fjellbus vei.
  2. De første 4 månedene ble det delt ut en del kontrollsanksjoner. Her går det meste i forglemmelser og at systemet er nytt. Den første tiden ble det heller ikke skrevet ut kontrollsanksjoner, men opplyst om systemet. Styret har fått relativt få tilbakemeldinger på brukervennligheten og anser da systemet som godt. Styret jobber fortsatt med å forbedre kommunikasjonen omkring dette og forbedring av blant annet brukerveiledningene.
  3. Styret mener det ikke er behov for ytterligere tilstramminger eller utvidelse av parkeringskapasitet i 2020. 
  4. Hvor fornøyde er vi med Trondheim Parkering? Styret mener vi har en god samarbeidspartner, som ikke er alt for ivrig i å skrive ut gebyrer. Smartoblat fremstår som et greit og enkelt system å følge opp og viser seg fleksibelt for administrator (styret).

Styret anbefaler fortsatt privatrettslig parkering og forlengelse av avtale med Trondheim Parkering i 2020/2021. I tillegg jobber styret videre med ekstra parkeringsalternativer i Edgar B. Schieldrops vei.