Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Generalforsamlingen utsatt

Koronasituasjonen gjør at generalforsamlingen i borettslaget utsettes til vi har en avklaring.

Etter planen skulle Vestlia Borettslag avholde generalforsamling 19.mai 2020.

Den uavklarte situasjonen rundt Korona-viruset gjør det for tiden umulig å arrangere en generalforsamling basert på fysisk oppmøte. Slik situasjonen er pr i dag får ikke styret leid møtelokale før juli, og TOBB har satt deltagelse til slik aktivitet på vent, til myndighetene tillater fysiske samlinger for større forsamlinger.

Vestlia har i snitt ca 70 deltagere på generalforsamling. Styret utsetter i så måte til vi har en avklaring. Får vi dette i løpet av mai har vi en sjanse til å arrangere før sommerferien. Hvis ikke venter vi til august/september.

Ingen nye saker kan meldes inn og alt er klart til å avholde slik at kun ny dato kommer når styret får klarsignal. Det gis beskjed om dette i god tid.