Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Infoskriv nr 3 2015 (juni)

 På ekstraordinær generalforsamling 11. juni i år ble det enstemmig gitt mulighet for å øke den disponible bruks og råderetten til maks 10 m. Det er et krav at det skal være mulig å komme fram til naboeiendom med trillebårer etter retningslinjene fra vedtaket fra 25.05.1989. 

Avtal om oppsetting av trampoliner med mer, på grunn av eksklusiv bruks- og råderett, generalforsamlingsvedtak 25.05.1989 og utvidelse av området etter generalforsamlingsvedtak 11.06.2015

 På ekstraordinær generalforsamling 11. juni i år ble det enstemmig gitt mulighet for å øke den disponible bruks og råderetten til maks 10 m. Det er et krav at det skal være mulig å komme fram til naboeiendom med trillebårer etter retningslinjene fra vedtaket fra 25.05.1989. 

INFORMASJONSSKRIV_NR_3_2015